Napredno
Obvezniški podsklad ILIRIKA
Mešani podskladi ILIRIKA
Delniška podsklada ILIRIKAPotrebujete pomoč?
Zahtevajte klic našega finančnega strokovnjaka ali nas obiščite.
01 300 22 90
080 21 90

Osnovni podatki

Podsklad ILIRIKA Amerika delniški se je 13. 5. 2013 pripojil k podskladu ILIRIKA Gazela dinamični.

Odličnost zahtevam, odličnost dosegam.

Podsklad ILIRIKA Amerika delniški svoja sredstva vlaga predvsem v lastniške vrednostne papirje na geografsko omejenih hitro rastočih trgih Amerike, predvsem ZDA in Kanade

Je regijski investicijski sklad, ki se s svojimi naložbami usmerja na razvite ameriške trge, kot na primer: ZDA in Kanada. 

 

Št. računa za vplačila v podsklad  ILIRIKA Amerika delniški: 0510 0801 3070 839.


Naložbeni cilj podsklada je doseganje dolgoročne nadpovprečne rasti vrednosti sredstev. Rast vrednosti sredstev v upravljanju bo dosežena pretežno z naložbami, ki prinašajo kapitalske dobičke, kot tudi na osnovi obresti in dividend

Več...

ILIRAME - Gibanje VEP

Gibanje VEP za: mesecev.   Izvozi v: Excel   >> Primerjaj sklade

VEP
()
10.5.20131 Leto3 Leta5 Let
ILIRIKA Amerika delniški11,28381,58%14,17%--

O podskladu
Datum začetka: 15 .11.2010 Banka skrbnica: Abanka Vipa d.d. TTR: SI56 0510 0801 3070 839 - Abanka Vipa d.d.
 Sintetični kazalnik tveganja:
Revizor: Realinea d.o.o.
Nazaj