Napredno


Vlagatelje vzajemnega sklada ILIRIKA Modra zvezda, mešani fleksibilni globalni sklad obveščamo, da smo na podlagi sklepa nadzornega sveta in uprave družbe ILIRIKA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana dne, 1.12.2016 pričeli s postopkom likvidacije vzajemnega sklada ILIRIKA Modra zvezda, mešani fleksibilni globalni sklad.

Tečajnica 7.12.2016

Ime sklada VEP [EUR] %
ILIRIKA Modra zvezda 0,9491 
0,00

Kontaktne informacije

01 300 22 90