Napredno


Obveščamo vas, da smo dne 16.12.2016 zaključili postopek likvidacije vzajemnega sklada ILIRIKA Modra zvezda, mešani fleksibilni globalni sklad. Imetniki investicijskih kuponov so bili o višini in dnevu nakazila na transakcijski račun obveščeni pisno, po pošti.


Zaradi pričetka postopka likvidacije vzajemnega sklada ILIRIKA Modra zvezda, mešani fleksibilni globalni sklad od dne 1.12.2016 ne sprejemamo več vplačil v vzajemni sklad.

Tečajnica 9.12.2016

Ime sklada VEP [EUR] %
ILIRIKA Modra zvezda 0,9490 
0,00

Kontaktne informacije

01 300 22 90